Rezervácie

Priestory sa dajú prenajať na spoločenské udalosti ako oslava, svadba, kar a pod.

Viac informácií a možnosť vytvoriť rezerváciu: 0905 311 101